Türkçe açıklamalı Almanca dilbilgisi. Almanca örnek tümcelerin Türkçe karşılığı verilmekte.