Dil Dersleri Sınavlarının Temel Nitelikleri

Sınavlara çeşitli tiplerde sorular yerleştirilebilir.

Sınav için ayarları düzenlerken farklı seçenekler sunulmakta. Örneğin, Zamanlama yoluyla sınavın hangi tarihler arasında alınabileceği ve sınavın süresi belirlenir. Not yoluyla sınavın kaç kez alınabileceği, Düzen yoluyla da öğrencinin sınavda önceki sorulara geri dönüp dönemeyeceği saptanır. Sınavda öğrencinin başka internet sitelerine bakmaması için Güvenli Sınav Tarayıcısı devreye sojulabilir. Erişimi Sınırla seçeneğiyle, öğrencinin sınava başlayabilmek için belirli koşulları karşılaması (örneğin başka bir sınavı geçmiş olması) istenebilir.

Sınavda sorular tek tek ya da gruplar halinde gösterilebilir. Sınav süreliyss, kalan süre ekranda gösterilir. Sağ panelde de o an ekranda görünen sorunun numarası görülebilir. Sınav içinde serbestçe dolaşıma izin verildiyss, öğrenci soru numaralarını tıklayarak sınav içinde gezinebilir. Solda da sorunun puanı gösterilir. Sınav içinde serbest dolaşıma izin varsa, öğrenci soruyu işaretleyip sonradan bu soruya geri dönebilir.

Eğitmen, sınava yeni sorular ekleyebilir ya da daha önce soru bankasına eklediği sorulardan kullanabilir – ya da sınavdan mevcut soruların bazılarını ya da tümünü çıkarabilir (bu sorular soru bankasında korunur). Soruların sayfada tek tek mi ya da gruplar halinde mi gösterileceğini “sayfa” işareti yoluyla belirler. Karıştır seçeneği kullanılırsa sorular sınavda farklı sıralamalarda gösterilir. Her bir sorunun kaç puan olacağı ve sınavın toplam puanı da bu sayfadan ayarlanabilir ve değiştirilebilir.