Lifetime: Episode 10

Language in use: something to … / nothing to . . . , Talking o f . . . , Responses
Grammar: The Past Continuous tense, the Past Continuous tense and the Past Simple tense, when / while, Comparative and superlative adjectives, as … as

Lifetime: Episode 10” için 0 yorumYorum yaz →

Yorumunuzu yazın

Eposta adresiniz yayımlanmayacak. Zorunlu alanlar * ile işaretlii.

÷ yedi = 1