Lifetime: Episode 11

Language in use: Useful expressions, A telephone conversation, I don’t think …, Problems
Grammar: The Present Perfect tense, The Present Perfect tense and The Past Simple tense, some / any, a few / a bit of, used to

Lifetime: Episode 11” için 0 yorumYorum yaz →

Yorumunuzu yazın

Eposta adresiniz yayımlanmayacak. Zorunlu alanlar * ile işaretlii.

+ yirmi bir = yirmi altı