Lifetime: Episode 15

Language in use: Shortened sentences, Useful expressions, Let me (do something) …
Grammar: The Present Simple tense, The Present Continuous tense, The Past Simple tense, The Present Perfect tense, The Past Continuous tense, The Past Perfect tense

Lifetime: Episode 15” için 0 yorumYorum yaz →

Yorumunuzu yazın

Eposta adresiniz yayımlanmayacak. Zorunlu alanlar * ile işaretlii.

÷ 5 = bir