Moodle yazılımı internet üzerinde kişi ve kuruluşlarca en çok tercih edilen ücretsiz ve açık kaynaklı Öğrenme Yönetim Sistemi. Bunun temel nedenlerinden biri de öğrencinin kurstaki kaynak ve etkinliklerde gösterdiği başarımın etkili bir biçimde izlenebilmesi. Kurs içindeki ayarlara ve etkinliğin kendi ayarlarına da bağlı olarak, öğrencinin kendisi de nasıl bir başarım sergilediğini izleyebilir. Sonuçlar metin ya da veri dosyaları halinde bilgisayara indirilip saklanabilir.